Divadelní fotografie

 

Divadelní fotografie

Divadelní fotografie má v našich zemích dlouhou a silnou tradici. Ve druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí a mnoha dalším vyvinula v samostatný a svébytný žánr umělecké fotografie. Díky podpoře z Norských finančních mechanismů má nyní Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jedinečnou možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit přes 100 000 snímků mapujících posledních 60 let života českých divadel. Zhruba polovina z tohoto množství je již od dnešního dne přístupná v internetové databázi na adrese www.divadelnifotografie.cz. Samozřejmě jsou fotogalerie k jednotlivým inscenacím funkčně propojeny s již dostupnou on-line databází divadelních inscenací na http://db.divadelni-ustav.cz/inscenace.aspx .

Dokumentace českého divadla je dlouhodobým posláním Institutu umění - Divadelního ústavu, který disponuje také jednou z největších divadelních knihoven v Evropě. Digitální archiv divadelní fotografie propojí fotografický materiál s dalšími informacemi o českém divadle.