Realizátoři projektu

 

Realizátoři projektu

Institut umění - Divadelní ústav

Moderní informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat komplexní informační služby z oblasti divadla, resp. performing arts, včetně opery, baletu, scénického tance, loutkového divadla a jiných forem.
Je největším nakladatelstvím divadelní literatury v České republice, disponuje také jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními a bibliografickými fondy a několika informačními on-line databázemi.
Významně se angažuje v oblasti mezinárodní kulturní výměny formou výstav, sympozií, seminářů a divadelních prezentací. Jeho nejvýznamnějším úkolem na poli mezinárodních projektů je organizace
světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské quadriennale, pořádané od roku 1967.

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.
Organizuje množství celostátních a mezinárodních soutěží, přehlídek, festivalů, výstav, jakož i jiných obdobných forem prezentace neprofesionálních uměleckých aktivit. Svou činnost zaměřuje také na vzdělávací aktivity a pravidelně pořádá odborné a vzdělávací akce, semináře a kurzy.
NIPOS je vneposlední řadě odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže.