O projektu

 

O projektu

Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla

Vítejte na stránkách projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, v rámci je realizována rozsáhlá dokumentace a digitalizace divadelních fotografií, podrobné zmapování českého amatérského divadla a vytvoření archivu Pražského Quadriennale.

Všechny tři části projektu budou plně digitalizované a tudíž přístupné nejširší veřejnosti. Významnou měrou tak doplní existující archivy a přispějí ke kvalitnější popularizační i ryze badatelské práci. Dokumentace českého divadla je dlouhodobým posláním Institutu umění - Divadelního ústavu, který disponuje například jednou z největších divadelních knihoven v Evropě.

Projekt je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

EEA and Norway Grants (Norské fondy) - finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska vznikly v roce 2004 po přijetí nových zemí do Evropské unie. Jsou určeny pro 13 členských zemí EU a poskytnou 1,167 miliardy eur (32 miliard korun). Prostřednictvím fondů chtějí Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Více na http://www.eeagrants.org.